Hai mươi quy luật cuộc sống bạn nên khắc ghi. Kinh nghiệm sống tuy là vô hình, nhưng là vô giá, không phải có tiền là mua được, phải qua trải nghiệm của bản thân.

https://www.taichinhlinhhoat.com tổng hợp những chân lý, quy luật trong cuộc sống có thể giúp bạn vững bước trong những sóng gió của cuộc đời.

1. Nếu ai đó làm bạn tổn thương hết lần này đến lần khác thì hãy coi họ như một tờ giấy nháp, chúng cọ sát và gây đau đớn cho bạn nhưng làm bạn càng ngày càng sáng bóng còn họ thành rác bỏ đi.

2. Không có ai lạ hành phúc của bạn cả trừ chính bản thân bạn

3. Hãy để quá khứ ngủ yên và nó sẽ không làm phiền đến hiện tại

....

Mời các bạn nghe đầy đủ tại Video sau:

Tài chính linh hoạt | Nguồn sưu tầm

Vui lòng ghi rõ nguồn: https://www.taichinhlinhhoat.com


Từ khóa tìm kiếm:

Quản trị | Tài chính | Kiểm soát nội bộ | Lập kế hoạch | Lãnh đạo | Khởi nghiệp

Bình luận